ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden KjellFotografie 2017

1.1 Aansprakelijkheid

KjellFotografie stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade tijdens de opdracht.

1.2 Betaling

a) Wanneer de opdracht succesvol is afgerond ontvangt u binnen 7 dagen een digitale factuur. Deze zal worden verstuurd naar het e-mailadres waar eerder contact mee is opgenomen of een ander adres als dat is aangegeven. Bij een schriftelijke factuur dient u dat aan te geven aan KjellFotografie. Neem verder contact op met KjellFotografie in het menu ‘contact’.

b) De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Mocht de factuur nog niet zijn betaald na deze 14 dagen, dan ontvangt u een herinnering die binnen 7 dagen betaald dient te worden.

1.3 Verwerkingstijden

De foto’s zullen digitaal worden verstuurd via Wetransfer. Het aanleveren van de foto’s bedraagt maximaal 2 weken na de opdracht.

1.4 Verzending product(en)

KjellFotografie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of te late levering van het product.

1.6 Promotie

KjellFotografie is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie op de website, socialmedia en portfolio, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen.

1.7 Annulering

a) Annulering van een opdracht dient minimaal 1 week van tevoren schriftelijk of telefonisch te worden ingediend. Vind de annulering niet minimaal binnen 1 week van tevoren plaats dan behoud KjellFotografie het recht om 30% van het afgesproken bedrag in rekening te brengen.

b) In het geval van ziekte zal er in overleg een nieuwe datum worden ingepland.

1.8 Auteursrecht & Publicatie

a) Auteursrechten van alle reportages blijven altijd in het bezit van KjellFotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op.

b) Op de geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van KjellFotografie.

c) Het is niet toegestaan de gemaakte producten te dupliceren of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KjellFotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

d) Iedere publicatie van een foto die geen licentie van KjellFotografie bevat, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op auteursrecht rekent KjellFotografie drie maal de gebruikelijke licentievergoeding met een minimum van €150,00 ter vergoeding van de geleden schade.

Copyright © KjellFotografie. Content van deze site mag niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.

Start typing and press Enter to search